28 juni 2023 – Een Kamermeerderheid stelt het kabinet harde deadlines om verbeteringen in de jeugdzorg door te voeren. In juli 2024 willen zowel coalitie als oppositie dat de verplichting tot regionale en landelijke inkoop van (hoog) specialistische zorg wettelijk van kracht is.

Op dit moment kopen gemeenten namelijk nog op lokaal niveau in en verschillen contracten en tarieven per gemeente. Om de beschikbaarheid en continuïteit van bepaalde specialistische jeugdzorg te borgen, verplicht de wet dit tot regionale en landelijke inkoop.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de zorg voor kinderen met suïcidale gedachten, zware depressie of een ernstige eetstoornis. Nu belanden juist die jongeren op wachtlijsten en worden ze van het kasje naar de muur gestuurd.

Aangepaste wetten

Daarnaast heeft een Kamermeerderheid ook gestemd dat over een jaar een wet in moet gaan die de negatieve kanten van marktwerking voorkomt, zoals excessieve winstuitkering.

Ook worden vanaf begin 2024 gemeenten verplicht reële tarieven te betalen voor de jeugdzorg. Een motie die het kabinet hiertoe oproept, een initiatief van PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis, is Kamerbreed ondertekend.

De Kamer maant daarmee het kabinet niet alleen tot spoed, maar heeft tegelijkertijd drie prioriteiten gesteld in een Kamerdebat over het akkoord over vernieuwingen in de jeugdzorg.

Kanttekeningen

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) snapt de wens tot versnelling en deelt die ook. “Ik zal alles op alles zetten om de data in de motie te halen”, zei hij.

Wel plaatste hij een aantal kanttekeningen. Aanpassingen van wetten moeten zorgvuldig gebeuren en de aangepaste wetten moeten uitvoerbaar zijn. “Ze moeten ook echt kinderen en ouders gaan helpen”, benadrukte Van Ooijen. Maar hij beloofde ‘met gezwinde spoed’ aan de slag te gaan.

Breed gedragen koers

Van Ooijen noemt het recent gesloten akkoord een ‘game changer die de jeugdzorg nodig heeft’. De koers die in het akkoord is vastgelegd, wordt volgens hem breed gedragen. “Nu we concreet zijn geworden, kunnen we sneller de uitvoering in”, zei Van Ooijen.

Een deel van de Kamer vreest desondanks dat jongeren en kinderen met acute en zware problemen te laat hulp krijgen.

Volgens Van Ooijen worden nu al maatregelen genomen, maar ‘die hebben nog niet altijd het beoogde effect. Op het best van ons kunnen, maken we het elke dag een beetje beter.’

Hervormingsagenda

Van het schrappen van de structurele bezuiniging van 511 miljoen euro wil Van Ooijen nog niets weten. “Als de hervormingsagenda is afgerond, pakken we de invulling van die 511 miljoen op.”

In het akkoord, de zogeheten hervormingsagenda jeugd, hebben het Rijk, gemeenten, zorgaanbieders en zorgmedewerkers afspraken gemaakt over verbeteringen en besparingen in de jeugdzorg.

Bron: RTL Nieuws / ANP

 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Schrijf je nu in bij MKFlex.

Inschrijven als ZZP'er

Inschrijven als uitzendkracht