De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is 1 januari ingetreden. Het is een onderdeel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit is een belangrijke wijziging voor jou als ZZP’er in de zorg. Het is belangrijk om te weten welke eisen deze wet stelt en hoe je je kunt registreren. Wij zullen je hier meer over vertellen.

Een beknopte uitleg over de Wtza meldplicht 

Als zorg- of jeugdhulpaanbieder wil je aantonen dat je goede kwaliteit zorg biedt en betrouwbaar bent. De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) biedt hiervoor een kader en als ZZP’er in de zorg laat je door naleving van deze wet zien dat je voor goede zorg en transparantie staat. De Wtza bestaat uit verschillende aspecten, waaronder meldplicht, vergunning en intern toezicht, financiële bedrijfsvoering en jaarverantwoording. Als zorgprofessional is vooral de meldplicht relevant. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een infographic ontwikkeld die dit duidelijk uitlegt.

 

Waar moet je als ZZP’er aan voldoen?

Als ZZP’er in de zorg ben je verplicht om je aan te melden bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit doe je door een vragenlijst in te vullen. Hierdoor krijgt de IGJ een beter beeld van jou als zorgaanbieder en ben je zelf ook meer bewust van de kwaliteitseisen die gesteld worden aan het verlenen van zorg- en jeugdhulp.

Kwaliteitscheck

Als zelfstandige in de zorg kun je de kwaliteitscheck doen om erachter te komen of je voldoet aan de kwaliteitseisen die de wet aan jou als ZZP’er stelt. De kwaliteitscheck biedt antwoorden op vragen als: welke documenten moet je hebben, wat gaat goed en wat kan beter? Zo kun je zekerheid krijgen over je professionele kwaliteit. De kwaliteitscheck is beschikbaar op de website www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck.

WTZA meldplicht ZZP 

Als ZZP’er in de zorg ben je verplicht om je aan te melden bij de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) via de WTZA meldplicht. Op de website https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden vind je informatie over wat er van je verwacht wordt en welke gegevens je nodig hebt om de vragenlijst in te vullen. Om in te loggen heb je e-Herkenning (niveau 2+) nodig, wat je kunt aanvragen op www.e-herkenning.nl. Zodra je de vragenlijst hebt ingevuld, ontvang je een ontvangstbevestiging en wordt de melding doorgegeven aan de IGJ. De IGJ beoordeelt op basis van de ingevulde vragenlijst hoe ze toezicht gaat houden. Als de kwaliteit van de zorg- of jeugdhulpverlening niet voldoende is, kan de IGJ handhavend optreden.

Zorg- en jeugdhulp 

Wanneer je als ZZP’er zowel zorg- als jeugdhulp verleent, is het verstandig om de melding voor beide in één keer in orde te maken. Als je later besluit om alleen zorg- of jeugdhulp aan te bieden, moet je opnieuw een melding doen voor de desbetreffende sector.

Verplicht aanmelden 

Als ZZP’er in de zorg ben je verplicht om je aan te melden onder de WTZA-meldplicht, tenzij je onder één van de specifieke uitzonderingen valt. Als je niet aan deze meldplicht voldoet tussen 1 januari en 1 juli 2022, dan ben je in overtreding en kun je een boete krijgen van de IGJ.

Hier vindt je alle informatie die voor jou belangrijk is als zorgaanbieder over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Als je jouw zaken in orde hebt, kun je jezelf inschrijven als ZZP’er in de zorg bij MK Flex